βιβρώσκω

βιβρώσκω
Grammatical information: v.
Meaning: `devour' (Il.).
Other forms: The meaning implies not so much a present (for which ἐσθίω is used to a certain extent). βέβρωκα (Il.), βεβρώθοις Δ 35 (s. Chantr. Gramm. hom. 1, 429), βεβρώσεται (Od.), βέβρωμαι (A.), ἔβρων (h. Ap. 122), (hell.), ἐβρώθην (Hdt.). Other forms are late: βρώζω (Herod.), fut. βρώσομαι, βιβρώσκω (Babr.), ἀναβρώσκων (H.), ἔβρωσα, -ξα (Hell.). Desider. βρωσείω `desire to eat' (Call.).
Compounds: ὠμο-βρώς, -τος. δημο- (`devouring his people'), θυμο-βόρος (Il.), cf. Lat. carni-vorus.
Derivatives: Nom. actionis: βρωτύς (Il.) and βρῶσις (Il.) `food' (Chantr., BSL 59, 1964) 11-22); also βρώμη (Od.), βρῶμα (Ion.-Att.); βρωτόν (E.); βρώσιμος `eatable' (A.). - Nom. agentis: βρωτήρ (A.), as `moth' also βρωστήρ (Aq.). βορά `food' (of a predator). - On βούβρωστις s. v.
Origin: IE [Indo-European] [474] *gʷerh₃- `devour'
Etymology: Root *gʷerh₃-. The zero grade in the verbal adj. βρωτός, which agrees with Lith. gìrtas `drunk' and Skt. gīrṇá- `devoured'. The aor. in Arm. 3. sg. eker (*e-gʷerh₃-et = Gr. *ἔδερε, *ἔβερε) to pres. utem ; Skt. aor. garat, gārīt; Greek has ἔβρως etc., with zero grade generalized from the plural. Perf. Skt. jagāra (*gʷe-gʷorh₃-e = Gr. *βέβορε). Greek generalized βρω- from the verb. adj. and the plural aor. and perf. Pres. Skt. giráti \< *gʷrh₃-e\/o-, which agrees with OCS. žьrǫ. Lat. vorāre may be denom. - Not here βάραθρον. Cf. δέρη.
Page in Frisk: 1,235-236

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βιβρώσκω — (Α) Ι. 1. τρώγω, κατατρώγω II. ( ομαι) 1. τρώγομαι 2. (για δόντια) καταστρέφομαι, φθείρομαι 3. (για ψωμί) μουχλιάζω 4. καταβροχθίζομαι, αφανίζομαι. [ΕΤΥΜΟΛ. Ήδη από την ομηρική εποχή μαρτυρούνται τύποι του θέματος του παρακμ. (βεβρωκώς,… …   Dictionary of Greek

 • βιβρώσκω — eat pres subj act 1st sg βιβρώσκω eat pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρωμένα — βιβρώσκω eat perf part mp neut nom/voc/acc pl βεβρωμένᾱ , βιβρώσκω eat perf part mp fem nom/voc/acc dual βεβρωμένᾱ , βιβρώσκω eat perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώσῃ — βιβρώσκω eat aor subj mid 2nd sg βιβρώσκω eat aor subj act 3rd sg βιβρώσκω eat fut ind mid 2nd sg βρώσηι , βρῶσις meat fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρωκότα — βιβρώσκω eat perf part act neut nom/voc/acc pl βιβρώσκω eat perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρωμέναι — βιβρώσκω eat perf part mp fem nom/voc pl βεβρωμένᾱͅ , βιβρώσκω eat perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρωμένον — βιβρώσκω eat perf part mp masc acc sg βιβρώσκω eat perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρωμένων — βιβρώσκω eat perf part mp fem gen pl βιβρώσκω eat perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρῶσθαι — βιβρώσκω eat perf inf mp βιβρώσκω eat perf inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρώκειν — βιβρώσκω eat perf inf act (epic) βιβρώσκω eat plup ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβρώσῃ — βιβρώσκω eat perf part act fem dat sg (attic epic ionic) βιβρώσκω eat futperf ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.